Verden

Dagens unådde
Klikk på lenken under bildet og les mer om dagens unådde folkeslag. Informasjonen er på engelsk.
Godt nytt frå Frankrike
Det er i dag 650.000 evangeliske kristne i Frankrike, og talet har tidobla seg dei siste 60 åra. I 2016 vart det starta 35 nye kyrkjer.

Vi har tidlegare skrive om evangelisk vekst i Spania. I dag kan vi melde at det same også skjer i Frankrike. Det er snakk om ei tidobling av talet på evangeliske kristne i løpet av 60 år. Talet på evangeliske kyrkjer er no 2200, og 1750 av desse har vorte starta etter 1970. Dei siste par åra har veksten tiltatt.


30/01/2017/Kåre Hindenes
RYSTENDE RAPPORT FRA NORD-NIGERIA

En helt ny rapport fra «Open Doors» viser at situasjonen for de kristne i Nord-Nigeria er enda verre enn det man har trodd til nå. Et sted mellom 9000 og 11.500 kristne har blitt drept i løpet av de siste 15 årene, og 13.000 kirker har blitt ødelagt eller stengt i dette tidsrommet.

Mellom år 2000 og 2001 var det 12 stater i Nord-Nigeria som tok i bruk Sharialover i større grad enn før. Siden da har forfølgelsen av kristne økt dramatisk, forteller rapporten, som er bygget på grundige grasrotundersøkelser i landet. Den islamistiske terrorgruppen Boko Haram står bak mye av volden, men de er ikke de eneste. I tillegg til at mellom 9000 og 11.500 kristne er drept de siste 15 årene, er 1,3 millioner mennesker drevet på flukt. Mange eiendommer og forretninger tilhørende kristne er også ødelagt, inkludert 13.000 kirkebygg som enten har blitt ødelagt eller stengt.

Situasjonen for de kristne i Nord-Nigeria er ytterst alvorlig, og må få det internasjonale samfunnet til å reagere. Dette er også et stort bønneemne for Guds menighet i verden.

Kilde: www.persecution.org

26/02/16/Kåre

Vekking i Iran
Iran er eit strengt muslimsk land, og kristne opplever mykje forfylging. Samtidig viser tal frå Operation World at Iran på same tid er det landet i verda der framgangen for evangelisk kristendom er størst akkurat no.

På lista over årleg vekst av evangeliske kristne ligg Iran på fyrsteplass, med ein vekst på over 19%. Dette er svært gledeleg, og viser at Guds kyrkje veks på tross av sterk motstand. Også mange iranarar i eksil kjem til tru på Kristus.

Medan ein i 1979 rekna med berre 500 kristne i Iran, meiner ein no at talet er minst 370.000.

11/02/16/Kåre

Sterk kirkevekst i Nepal
Fjellandet Nepal er et strengt hinduistisk land, og tilbake i 1951 var det ingen kristne der. Idag vokser kirken i Nepal raskere enn i de fleste nasjoner i verden.

Bilderesultat for NepalTilbake i 1951 regnet man med at det ikke fantes kristne i Nepal. 10 år senere var tallet på kristne i underkant av 500. Men så, i 2001, har tallet passert 100.000, og bare ti år senere er tallet på kristne kommet opp i 375.000.

Dette er en oppsiktsvekkende vekst i et land hvor konvertering ikke er tillatt. Evangeliet går fram mellom et hardt prøvet folk, og Guds menighet vokser dag for dag.

04/02/16/Kåre

Mer enn 20.000 misjonærer sendt ut fra Sør-Korea
Sør-Korea er et land med en sterk voksende misjonsbevegelse. Mer enn 20.000 misjonærer har reist ut i verden derfra.

Sør-Korea har opplevd store vekkelser, og på 1970-tallet startet det også en misjonsbevegelse i landet. Fra 1990-tallet har denne bevegelsen vokst kraftig, slik at man i løpet av 20 år har økt antallet misjonærer fra 1000 til over 20.000. Sør-koreanske misjonærer finnes nå i mer enn 160 land.

Kirkeledere i Sør-Korea mener at den sterke veksten er et svar på bønn. Da landet bare hadde 500 misjonærer begynte de å be om 10.000 misjonærer innen år 2000, og dette målet ble nådd! Siden da har tallet på misjonærer mer enn doblet seg!

Bildet: Sør-Koreas flagg

23/01/16/Kåre
1 million bibler til Cuba
Kirkene på Cuba vokser raskt, og behovet for bibler er derfor stort. Bibelselskaper verden over satte i 2013 i gang en global kampanje for å skaffe de troende på Cuba 1 million bibler.

En regner i dag med 2 millioner kristne på Cuba, i mer enn 60 ulike kirkesamfunn. Vekkelsen går fram i landet, slik at tallet på troende vokser raskt.

Målet på 1 million bibler er enda ikke nådd, men i oktober 2015 var man i ferd med å passere 600.000 distribuerte bibler. Vitnesbyrdene om hva disse biblene betyr for de troende på Cuba er mange og sterke.

Blant de som er med og støtter kampanjen for å spre Guds ord på Cuba er også mange norske bibelvenner.


23/01/16/Kåre
Evangelisk vekst i Spania
Når vi hører om vekkelse og menighetsvekst i verden i dag, er det ikke så ofte at Europa nevnes. Men også på vårt eget kontinent skjer det gledelige ting, noe som vi håper å kunne melde mer om framover.

I dag tar vi med en gledelig nyhet fra Spania, der en offisiell rapport offentliggjort i desember viser at evangelisk kristendom har god framgang i dette tradisjonelt romersk-katolske landet.

I følge rapporten er det i dag 3759 steder hvor protestanter samles, og de fleste av disse stedene er evangeliske menigheter. I følge rapporten plantes det 12 nye evangeliske menigheter i Spania hver måned, og denne veksten har pågått noen år.

Protestantisk/evangelisk kristendom vokser kontinuerlig, og dette er nå den "religiøse" minioritetsgruppen som har størst framgang i Spania.


27/01/16/Kåre
Bibelen på stadig flere språk
554 av verdens språk har i dag en komplett bibeloversettelse. 1333 språk har en oversettelse av Det nye testamente, og 1045 språk har deler av Bibelen oversatt.

Likevel gjenstår det er stort arbeid før alle språk har sin egen bibel, eller at det finnes en oversettelse på et språk som disse folkene kan forstå. Hvis arbeidet med å oversette Bibelen til de forskjellige språk fortsetter i samme tempo som i dag, regner en med at målet vil være nådd i 2038, altså om 22 år.

Akkurat nå pågår det arbeid med å oversette Bibelen til 2267 språk. Mer enn 100 ulike organisasjoner er engasjert i dette. For eksempel er Wycliffes Bibeloversettere involvert i 1768 prosjekter.

Det norske Bibelselskap støtter i alt 25 pågående bibeloversettelser verden over, i 17 ulike land. Den samlede støtten til disse prosjektene er på 4,5 millioner kroner.

Kilde: Det norske Bibelselskap/Bibelgaven 5/15

23/01/16/Kåre
Ein bibel i kvar skulesekk
Den Dominikanske Republikk er eit land i Karibia med over 10 millionar innbyggjarar. I dette landet er tekstar frå Bibelen ein del av skulepensumet.
Den Dominikanske Republikk utgjer den austlege delen av øya Hispaniola, og er det nest største landet i Karibia, etter Cuba. I vest grensar landet til Haiti.
Bibelselskapa i Noreg og Den Dominikanske Republikk går no saman om ein kampanje med mottoet "Ein bibel i kvar skulesekk". I dette landet har nemleg myndigheitene innsett at eit land må byggjast på verdiar. Difor er tekstar frå Bibelen ein del av pensumet i landet sine skular. Kvar dag når dei heiser flagget skal det lesast frå Bibelen på alle skular i heile landet! Dette er lovbestemt.
Men skulane har ikkje biblar, og mange av dei fattige barna har heller ikkje råd til å kjøpe seg ein bibel. Dette er bakgrunnen for kampanjen som bibelselskapa no har starta.
Hovudstaden i Den Dominikanske republikk er Santo Domingo, ein by med ufattelig fattigdom, men også uendelig rikdom. Men sjølv i dei fattigaste områda er det ei lita kyrkje i kvar gate. Som på Cuba er behovet for biblar stort i dette fattige landet, og gjennom Bibelselskapet kan vi alle hjelpe til. Faktisk er 30 kroner nok til å gjeva eitt barn (og dermed ein familie) ein barnebibel. Det er noko vi alle har råd til.

Kjelde: Bibelselskapets misjonsarbeid; brev frå Bernt G. Olsen.

20/12/2016/Kåre Hindenes

FN sine tall om verdens flyktninger 2015:
 Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på flukt. Halvparten av flyktningene er barn.
  • 65,3 millioner mennesker var på flukt ved inngangen til 2016.
  • 21,3 millioner av disse flyktet over en landegrense, mens 40,8 millioner er på flukt i sitt eget land.
  • 3,2 millioner venter på behandling av sine asylsøknader.
  • Barn utgjør halvparten av de som er på flukt.
  • Det er Syria-krisen som har drevet flest på flukt.
  • Landene som tar imot flest flyktninger er Jordan, Tyrkia, Pakistan, Libanon, Sør-Afrika, Iran, Etiopia og Tyskland.
  • 201 000 flyktninger fikk mulighet til å returnere til hjemlandene sine i fjor. De fleste kom fra Afghanistan, Sudan og Somalia.
  • 107 000 ble bosatt i et annet land, for eksempel gjennom kvoteflyktningsordningen.
  • Mennesker som ble fordrevet av naturkatastrofer er ikke en del av disse tallene. I 2015 ble 19,2 millioner fordrevet av naturkatastrofer, i følge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC)
31/10/2016/Kåre
"Mekane Yesus" i Etiopia: 490.000 nye kristne på 1 år
Veksten i den lutherske kyrkja i Etiopia (Mekane Yesus) held fram, og i 2015 fekk kyrkja 490.000 nye medlemar. Dette er ein vekst på 7,9% på 1 år.

Mekane Yesus (EECMY) er ei av dei største lutherske kyrkjer i verda, med 7,9 millionar medlemar. Og det gledelege er at nye menneske kjem til tru, i gjennomsnitt så mange som 1300 dagleg, slik at kyrkjeveksten held fram. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i Noreg samarbeidar med denne kyrkja.

På det siste årlege kyrkjemøtet var innvandring hovudtema. Til Etiopia kjem det nemleg mange flyktningar frå Sudan, Somalia og Eritrea, og kyrkja er opptatt av korleis ein kan gjeva desse omsorg og nestekjærleik.

Kjelde: Norsk Luthersk Misjonssamband

29/03/2016

Mer enn 8 år i fengsel
Det er nå mer enn 8 år siden Alimuijang "Alim" Yimiti ble arrestert, og enda har han mange år igjen av fengselsstraffen på 15 år. Sammen med sin kone Gulinuer ledet han en husmenighet i Xinjiang-provinsen nordvest i Kina.

Alim tilhører folkeslaget uigur, og dommen mot han gikk ut på at han har "lekket statshemmeligheter". Alt tyder på at hans kristne aktiviteter og etnisitet er den egentlige årsaken til at han ble dømt.

Siden 2010 har Alim sittet i et fengsel i provinshovedstaden Urumqi, nesten 150 mil fra hans hjemsted Kashgar. Han har kone og to sønner, og konen får besøke ham hver tredje måned.

Vær med å be for Alim, og send gjerne et oppmuntringsbrev til han. Et slik brev kan du laste ned fra Stefanusalliansen, der du også finner hans adresse.

17/02/16/Kåre
Sult i Somalia
Tusenvis av barn lider
Somalia opplever nå en vanskelig tid på grunn av tørken som har rammet deler av landet. 58.000 barn står i fare for å dø av sult, om de ikke får mer hjelp.

I Somalia er det i tillegg en pågående konflikt, og denne har drevet mange mennesker på flukt. Dette gjør situasjonen enda verre.

Deler av Puntland og Somaliland nord i landet er hardest rammet. Så mye som 40% av folket, det vil si 4,7 millioner mennesker, er i akutt behov for humanitær hjelp. 300.000 barn under 5 år er sterkt underernært.

Også i nabolandet Etiopia har tørken ført til at 10 millioner mennesker er i behov av mat og bistand. Dessuten har Zimbabwe erklært krisetilstand i deler av landet, av samme grunn.

Kilde: Avisen Norge idag (som også viser til BBC)

11/02/16/Kåre
Forfølgelsen av kristne øker
Ifølge sikre kilder har forfølgelsen av kristne økt sterkt i 2015. Noen kaller dette året for det mest voldelige for kristne i moderne tid.

Åpne Dører kan melde at mer enn 7000 kristne har blitt drept for sin tro det siste året. Trolig er det mange flere enn dette. I tillegg har 24.000 kirker blitt angrepet eller ødelagt i 2015. På grunn av denne forfølgelsen har hundre tusener av kristne måttet flykte fra sine hjem, og ofte også fra sine hjemland. Det som skjer i Midt-Østen er selvfølgelig en del av dette bildet, men også i flere afrikanske land er situasjonen alvorlig. Vi vet dessuten om de lidelser kristne gjennomgår i Nord-Korea, og at det heller ikke er lett i flere andre asiastiske land.

Den alvorlige situasjonen må få oss til å våkne. Det ser ikke ut som de fleste nyhetsmedier eller politikere i vår del av verden tar situasjonen alvorlig nok. Også derfor hviler det et enda større ansvar på oss kristne som faktisk vet hva som nå skjer. Vi kan gjøre omverden oppmerksomme på situasjonen, og vi kan be for våre trossøsken og støtte organisasjoner som er i frontlinjen for å hjelpe disse lidende kristne. Åpne Dører og Stefanusalliansen er to organisasjoner som har fokus på forfulgte kristne, og på deres nettsider kan man finne mye nyttig informasjon.

25/01/16/Kåre

Vær med i forbønn for verden
I følge Joshua Project finnes det 16.404 folkegrupper i verden. Av disse har 6.649 folkegrupper enda ikke hørt evangeliet. Disse folkeslagene regnes som unådde.

Apostelen Paulus hadde en strategi for sitt arbeid. Han sier i Rom.15,20: Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt.

Før Jesus dro opp igjen til Himmelen ga han misjonsoppdraget til sine disipler. Der sier han at alle folkeslag skal gjøres til disipler. (Matt.28,19) Dette oppdraget skal fullføres i vår tid. Og alle disipler, alle kristne, er kalt til å være med!

Hvordan kan vi være med? Ikke alle av oss er misjonærer blant unådde folk. Men vi kan alle være med, gjennom forbønn, ved å gi av vår overflod, støtte misjonsarbeidet og så videre.

Vi håper at vi på denne siden kan gi deg noen nyheter fra det som skjer i verden i dag, og at denne informasjonen skal inspirere deg til å bli en forbeder for nasjonene og folkegruppene. Hver dag vil du på denne siden finne et nytt folkeslag som du kan be for, under headingen "Unreached of the day" (Dagens unådde). Dette folkeslaget kan du da ta med i din daglige bønnestund.

Samtidig anbefaler vi deg til å bruke et kart, og gjerne finne ut mer om de land og folk som du ber for. Du vil snart finne dette både spennende og interessant, og du vil lære en hel del om den verden som skal nås med evangeliet!

Ikke glem at Guds ord taler om at våre forbønner og vår takk skal være for alle mennesker, se 1.Tim.2,1. Vi håper at denne siden kan inspirere nettopp deg til å bli en forbeder for alle folk.

Bildet er fra India, som med sine 1,2 milliarder mennesker er det nest mest folkerike land i verden, etter Kina.

23/01/16/Kåre
Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791