Ungdom
Ungdomslederne i Nordhordland Bibelsenter og på Link
 Her er våre ungdomsledere, som du vil møte på Link om fredagene (men også på søndagsmøtene søndag kl.11.00). Annenhver fredag er det Link 5+, der alle fra og med 5.klasse er invitert til å være med fra kl.18.30 til kl.21.30. De andre fredagene er det 8+, og da må du ha begynt på ungdomsskolen for å være med på de samlingene, som starter kl.19.30. En gang i måneden er det også samling for unge voksne, fra og med VGS 3.kl. Disse samlingene starter kl.22.00, etter at Link 5+ er slutt. Ta gjerne kontakt med ungdomslederne om du ønsker å vite mer. I tillegg til dette er det bibelgrupper for gutter og jenter fra og med 8.klasse-alder (tirsdager), og bibelgruppe for voksen ungdom.
På bildene ser du fra øverst til nederst, fra venstre: Benjamin Engebretsen, Johannes Knudsen, Peter Engebretsen, Gabriel Hãgglund, Debora Hãgglund, Malin Knudsen og Marie Mjelstad.
Sønnen seiret

SATAN fristet menneskene til SYND, som førte til SKYLD og STRAFF.

Men:

SØNNEN SEIRET over Satan, SONET synden, SLETTET vår skyld og tok straffen som vår STEDFORTREDER. Det gjorde Guds Sønn, Jesus Messias, da han døde og stod opp igjen for oss!

Les bare Jes 53,5 :

STRAFFEN BLE LAGT PÅ HAM FOR AT VI SKULLE HA FRED.

08/04/16/Kåre

Skyldbrevet er slettet

Bibelen forteller oss om et skyldbrev, et gjeldsbrev, som GIKK OSS IMOT, se Kol. 2,14. På grunn av vår synd var vi skyldige til å dø !

Men Jesus døde i vårt sted og strøk dermed ut det skyldbrevet som gikk oss imot. Nå er situasjonen helt motsatt av hva den var: I stedet for et skyldbrev som gikk oss IMOT, har vi nå en Gud som er FOR OSS! Og hvem kan da være imot oss? INGEN! Les bare

Rom. 8,31 :

ER GUD FOR OSS, HVEM ER DA IMOT OSS ?

07/04/16/Kåre

Våg å drøyme
George Eyser var ein amerikansk turnar som vann 3 gullmedaljar, 2 sølvmedaljar og 1 bronsemedalje under OL i St.Louis i 1904. Det gjorde han sjølv om han hadde fått amputert sitt venstre bein etter ei togulukke, slik at han måtte konkurrere med eitt trebein.

George Eyser kom opphaveleg frå Kiel i Tyskland, der han vart fødd 31.august 1871. Som 14-åring vart han amerikansk statsborgar. Han hadde alltid drøymt om vinna ein olympisk medalje, noko som for han var meir verdt enn både pengar og makt. Dei aller fleste trudde nok dette var ein uoppnåeleg draum, etter som George hadde fått amputert det venstre beinet etter å ha vorte påkøyrd av eit tog. Men det som såg umogeleg ut for alle andre, var ikkje det for George. Han hadde ein draum som han ville sjå oppfylt!

I OL i St.Louis tok han seks medaljar same dagen. Gull fekk han i øvingane skranke, hopp og tauklatring.

I ein artikkel i nettavisa Evangelical Focus fortel Jaime Fernandez denne historien i innleiinga til ein artikkel med overskrifta "Våg å drøyme". Han konkluderer med at "ein bitter person aldri har bidratt til å forandre verda" men at "det er dei som vågar å drøyme som byggjer framtida, dei som ser forbi vanskane"!

Bilete: George Eyser

Kjelde: "Dare to dream" av Jamie Fernandez; Evangelical Focus; Wikipedia.

26/02/16/Kåre
OVER 200 UNGDOMMER PÅ LINK XTENDED!
Link Xtended 18.-20.september 2015 samlet flere ungdommer enn noen gang. Fredag kveld var cirka 240 mennesker samlet, og de fleste var ungdommer fra distriktet. Mange unge søkte forbønn og gav til kjenne at de ønsket å følge Jesus.
Link sin ungdomskonferanse XTENDED har nå vært arrangert i en del år, og antall deltakere på konferansen har økt hvert eneste år. Særlig er fredagskvelden en populær møtekveld, siden det er den faste Link-kvelden, og i år var langt over 200 mennesker innom på møtet denne kvelden. Også lørdag og søndag hadde et stort innslag av ungdommer på møtene, og møtesalen var godt fylt opp på alle de tre samlingene i helgen. Edward John var taler på konferansen for fjerde år på rad. Budskapet på fredag var om at det ikke kommer an på hva du kan, men hvem du kjenner, og han snakket om å kjenne Jesus. Lørdagens tale var ut fra et vers i Hebreerbrevet hvor det står at Gud lønner den som søker Ham. På søndag talte Edward John om at Jesus kommer snart igjen, og at vi alle må være klar til å møte Ham. Det var et alvorlig budskap til oss alle. På alle møtene ble det også invitert til forbønn, og mange kom fram og ble bedt for. Noen fikk profetiske tiltaler. Møtene var ellers preget av mye musikk og lovsang, som ungdommene selv ledet. Denne helgen har virkelig vært en oppmuntring for ungdommene på Link, og veldig mange ungdommer har fått et møte med Jesus. Nå blir det virkelig spennende hva som kommer til å skje videre, for noe er på gang i Nordhordland, det er sikkert. Vi gir Gud all ære for Hans verk, og takker Jesus for alt det herlige Han nå gjør iblant oss! (Se også bildene under)

20/09/15/Kåre
Sterk lovsang:
Sterk lovsang: "Gi meg Jesus"
Cirka 240 mennesker samlet
Cirka 240 mennesker samlet
Glede og dans
Glede og dans
Sterk forkynnelse
Sterk forkynnelse

Ungdommer fra Link spilte fotballkamp i India
Les artikkelen i den lokale indiske avisen
 Flere av våre ungdomsledere fra Link har vært med på team til India nå i påsken. Der ble det også arrangert fotballkamp, der guttene spilte sammen med indiske gutter, og mot et lag av unge kristne indere. Dette var nok en sjelden begivenhet i Jammu, langt nord i India, i staten Jammu og Kashmir. Og fotballkampen blir omtalt i avisen Greater Kashmir Jammu. Ved å klikke her kan du selv lese artikkelen i avisen. Bildet her er fra samme artikkel/avis.

02/04/2013
Malin gikk på Bibelskole :
"Jeg har fått se mer av hvor stor Gud er"
 Malin Knudsen (20) fra Eidsnes i Lindås, har de siste par årene gått på Bibelskole i Sverige. I løpet av denne tiden har hun også fått være med på evangelisering i Bulgaria og Russland. Vi har møtt henne for å høre litt om hva Bibelskolen har betydd for henne.

- Først spør vi henne om hvordan hun ble en kristen.

Jeg har vokst opp med troen som en naturlig del av livet, vært aktivt med i menigheten og gått på grunnskolen der. Menigheten var som en familie for meg. Der hadde jeg venner og mennesker som brydde seg om meg, noe som gav meg trygghet. Jeg var med i en husgruppe, og fikk prøve meg i ulike oppgaver, blant annet som barneleder i menigheten. Da jeg var 15 år valgte jeg å bli døpt, noe som også betydde mye for meg. Det andre året på videregående gikk jeg på en kristen skole i Minnesota, USA. Denne tiden måtte jeg stå opp for det jeg trodde på, noe som jeg vokste på.

- Men hvorfor ville du gå på Bibelskole?

Faktisk hadde jeg ikke tenkt å gå Bibelskole, men følte at jeg allerede visste så mye at jeg ikke behøvde det. Et par ungdommer fra menigheten skulle gå på Bibelskole, og så ble det til at også jeg bestemte meg for det. Jeg har fått se at det hele tiden er noe nytt å lære om Gud, og mer og mer får jeg se hvor stor Han er.

- Det koster jo litt å gå på skole. Hvordan finansierte du det?

Da jeg hadde bestemt meg for å søke på Bibelskolen, fikk jeg meg jobb på fritiden, og i eg jobbet i alle ferier. En stund hadde jeg tre forskjellige jobber. På denne måten tjente jeg nok til å finansiere studiene.

- Fortell litt om Bibelskolen som du gikk på, Malin.

Livets Ord Bibelcenter i Uppsala er en Bibelskole med cirka 200 elever. De kommer fra mange land i Europa, men også fra andre deler av verden. Størstedelen av elevene var ungdommer som meg. Om morgenen hadde vi først en halv time med bønn og lovsang, og deretter undervisning fram til kl.11.45. Fra kl.12.15 var jeg også med på en times frivillig bønneskole hver dag. Det første året på skolen er det mye grunnleggende undervisning fra Guds ord, mens det andre året har mer praksis.

- Det ble jo en del fritid da. Hva gjorde du på resten av tiden?

Jeg engasjerte meg i menigheten der, blant annet i bokbutikken som de har. Og jeg var litt i resepsjonen. Annenhver lørdag var jeg med i menighetens arbeid for barn av innvandrere. Det kaltes "lørdagskul", og vi samlet 50-60 barn. Vi jobbet det meste av lørdagen med dette, og det var veldig lærerikt. Ellers var jeg med i en bønnegruppe på skolen, og deltok på møtene i menigheten. Bibelskoleelevene møttes til ulike sosiale treff. Vi skulle også lese en del bøker i løpet av Bibelskoleåret, og vi memorerte vers fra Bibelen.

- Du var jo med på misjonsteam til andre nasjoner. Kan du fortelle litt om det?

Vi var 5-6 Bibelskoleelever som reiste sammen på disse misjonsturene, og vi samarbeidet med menigheter i de land og byer som vi besøkte. Jeg var en tur til Bulgaria, hvor utgangspunktet var hovedstaden Sofia. Og så fikk jeg reise til Russland, hvor vi holdt til i Moskva. På disse turene måtte vi lære oss å være avhengige av Gud, be og stole på Ham. Vi ble utfordret til å praktisere troen og bruke de nådegaver Gud har gitt oss. Jeg husker spesielt en som jeg bad for, som hadde migrene, men som Gud rørte ved og helbredet. Det var virkelig lærerikt å få være med på disse turene, og vi fikk erfare mer av Den Hellige Ånds gaver. I Moskva var vi i en menighet som Livets Ord i Uppsala har plantet, og som er større enn menigheten i Sverige.

- Hva vil du si tiden på Bibelskolen har betydd for deg? Og kan du anbefale dette for andre?

Jeg har fått en tettere relasjon med Gud, og forventer at Han er med meg i hverdagen. Mitt bønneliv har blitt fornyet, og jeg har lært mer utholdenhet i bønnen. Jeg tør å ha store drømmer, og er åpen for hva Gud vil bruke meg til i framtiden. Blant annet elsker jeg å jobbe med barn. Nå er jeg også mer trygg på meg selv og de gaver som jeg har. Jeg har fått se mer av Guds storhet, og ønsker bare å bli enda mer kjent med Ham. Mange av de som går på Bibelskole blir forandret, og jeg vil virkelig anbefale dette for andre. Alle vil bli velsignet av et år på Bibelskole, avslutter Malin.

10/01/2013/Kåre
NY NETTSIDE SOM DU KAN SJEKKE UT :
Klikk på logoen for å komme til Link sin egen hjemmeside :
Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791