Vår historie

Nordhordland Bibelsenter - litt historikk

Da Nordhordland Bibelsenter ble startet i januar 2008, hadde vi i 11 år vært en del av Levende Ord Bibelsenter (idag : Credokirken) i Bergen, med lokalt arbeid i Nordhordland. Og før den tiden var vi en egen forsamling i mer enn 10 år.

Tofting.jpg21.juni 1986 ble Nytt Liv Misjonssenter etablert som en frittstående menighet, med 27 medlemmer fra starten. Tre år senere ble forsamlingen registrert. Etter å ha holdt til i leide lokaler de første årene, kjøpte menigheten i 1991 et tidligere matsenter i Alversund, i Lindås kommune.

Fra desember 1996 ble forsamlingen en del av Levende Ord Bibelsenter i Bergen, men arbeidet i Nordhordland fortsatte. Høsten 1999 startet vi en egen kristen skole i lokalene i Alversund, og i dag er Nordhordland Kristne Grunnskole en fullt utbygd grunnskole med 120 elever delt på 10 klassetrinn.

Vi har hele tiden vært engasjert i misjon og bistandsarbeid. Sammen med andre har vi arbeid i Nord-India, der det også har blitt bygget opp en skole for fattige barn fra slummen. Skolebygget ble reist i 2005, og er senere påbygget. I dag har skolen cirka 420 elever. Et sysenter startet opp i 2011, og nytt barnehjem ble åpnet i 2012.

Fra januar 2008 ble vi på nytt registrert som egen menighet. Menigheten har ved utgangen av 2016 passert 150 medlemmer. Da er barna også inkludert i dette tallet. Vi har søndagsmøter, barnemøter (Blink og Vink) og ungdomssamlinger (Link) i lokalet i Alversund, og grupper som samles i hjemmene rundt om i Nordhordland. Arbeidet er i dag i fin vekst. Menighetens pastor er Terje Tofting.

*

Bildet : Pastorpar i Nordhordland Bibelsenter Terje og May-Tove Tofting, her i Cæsarea, Israel, høsten 2010.

09/05/2017 Oppdatert artikkel
Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791