Livsviktige spørsmål
Kan Jesus være svaret ?

I disse dager brukes ordet "krise" stadig oftere. Det snakkes om både klimakrise og finanskrise. Dette kommer i tillegg til kriger, naturkatastrofer, undertrykkelse, fattigdom, sult, korrupsjon, aids og utallige andre problemer som verden idag står overfor.


Jeg så nylig et program på TV som handlet om hvordan unge jenter holdes som sexslaver og utnyttes på det groveste. Så omfattende er dette at det omtales som en egen industri. Mange av jentene ble lurt inn i slaveriet mens de enda bare var barn. Man blir både trist og sint når man hører om den grusomheten disse jentene blir utsatt for. Hvordan kan dette skje i det 21. århundret? Er verden virkelig så syk? Hvordan kan mennesker være så onde?


Dette er bare ett eksempel på de problemer vi opplever i vår verden idag. Kriger, konflikter, undertrykkelse, fattigdom, sykdom, sult og død, er hverdagen for millioner av mennesker. Og nye millioner er truet. Mennesker må flykte fra sine hjem, og leve i flyktningeleirer i årevis. I tillegg til alle disse store verdensproblemene, vet vi at det også i vårt eget nære miljø finnes mye nød, mange konflikter, barn som har det vanskelig, og andre problemer.


Nå vil nok noen synes at jeg "svartmaler" situasjonen. Er ikke livet bra tross alt? Har vi det ikke godt? Jo, vi som lever i det rike hjørnet av verden har ikke så mye å klage over. Men ser vi hva som skjer i den tredje verden, ser vi fort at problemene synes uløselige. Noen satte sin lit til politiske ideologier, men ble skuffet. Andre håpet at selvstendighet og nye ledere skulle hjelpe dem, men håpet brast.


Finnes det da ikke noe svar for en syk verden? Kan vitenskapen gjøre noe? Har politikerne en løsning? Hva med New Age med sine guruer? Eller fredsbevegelsen?


Men stopp litt : Hvor kommer alle verdens problemer og all ondskapen egentlig ifra? Kommer det ikke fra menneskelig egoisme, harde hjerter, utilgivelse og hat? Det Bibelen med ett ord kaller for synd! Er det ikke slik at det er dette som er selve hovedproblemet, og faktisk roten til alle de andre problemene og konfliktene?


Men Bibelen sier noe mer om synden. At Jesus, Guds Sønn, har tatt bort verdens synd, og at Han seiret over han som er hjernen og organisatoren bak all ondskap, nemlig djevelen. Dermed kan hvert menneske bli fri både fra syndens skyld og syndens makt!


Og det som er svaret for det enkelte menneske, må vel også være svaret for et helt folk? For nasjonene er satt sammen av enkeltindivider. Kan det virkelig være slik at svaret på verdens nød finnes i det gamle evangelium? At vi som folk rett og slett har glemt bort noe? Var det ikke nettopp evangeliet som en gang løftet vårt folk ut av hedenskapets mørke? Og hva har ikke århundrer med en kristen kultur betydd for Norge? Er det noe vi som folk trenger å gjenoppdage? Er det slik at løsningen på verdens nød er å finne i Bibelen? Kan Jesus være svaret?
Har livet mer å by på ?

Vi mennesker kan nok oppleve livet nokså forskjellig. Mens noen syns at livet er herlig, er det andre som erfarer det vanskelig å leve. For de fleste av oss er det nok slik at dagene kan være ulike : Vi opplever dager som er spennende og fulle av utfordringer, eller dager som er grå og kjedelige. Stundom er dagene både triste og vanskelige i tillegg.


 Det finnes en del ting som vi alle behøver. For eksempel kjærlighet. Vi trenger å vite at noen er glad i oss, og vi behøver noen som vi selv kan gi kjærlighet. Får vi dette, har vi en god ballast i livet.


I dag er folk flest flinke til å ta vare på kroppen. De er opptatt av sunn mat, frisk luft og fysisk trening. De fleste sørger også for at sjelen får føde : De lytter til musikk, leser bøker, ser filmer, nyter god underholdning, er sammen med venner eller går turer i fjell, skog og mark. Alt dette, og mye mer, gir føde til sjelen, til våre tanker og følelser.


Og likevel : Om vi har det godt materielt, ja vasser i tilbud for både kropp og sjel, så opplever mange at det er noe som mangler i livet. I noen øyeblikk kjennes livet "tomt". Det er som om alt bare blir en runddans : Vi jobber for å tjene penger til hus og mat, og eter for å få krefter til å jobbe enda mer. Av og til kan livet rett og slett virke meningsløst.


Hvorfor er det slik ? Fordi vi har glemt at vi ikke bare er kropp og sjel. Vi er også ånd. Og vår ånd er skapt til å ha fellesskap med Han som skapte oss. Som en fisk ikke kan leve på land, men må tilbake til det element den kommer fra, slik må også et menneske tilbake til det som er utgangspunktet : Gud. Han er vårt rette element, og bare i Han vil vi oppleve sant og virkelig liv.


Vi trenger alle en trygg grunn å stå på. Noe som holder i alle livets stormer. Vi trenger også mening og mål i livet. Det som er fint er at Han som er vår Skaper kan fylle alle disse behov i våre liv, så vi blir "hele" og harmoniske mennesker!


Ja, livet har virkelig mer å by på ! Jeg husker selv hvordan det var da Gud hadde blitt en virkelighet for meg. Selv om jeg var rundt 20 år da, gikk jeg ute i skogen og frydet meg over våren som om jeg aldri før skulle ha opplevd denne årstiden. Alt hadde blitt nytt! Sånn er Gud.
Hvordan er Gud ?

Hver gang det skjer noe ondt i verden, er det mennesker som på en måte anklager Gud for dette. Du hører de sier : Hvordan kan det finnes en Gud når noe sånt kan skje ? Eller : Når det er så mye ondt i verden, kan jeg ikke tro på en kjærlig Gud.


Men hvis vi leser i Bibelen vil vi se at det finnes helt klare svar på disse spørsmålene. Mens vi mennesker ikke vil høre snakk om hvorfor det er så mye ondskap i verden, og gjerne bortforklarer disse fakta, er Bibelen mye mer realistisk !


For det første legger Bibelen aldri skjul på at det ikke bare finnes en personlig Gud, men også en personlig Djevel. Djevelen, eller Satan, er løgnens far, som alltid og til alle tider står sannheten imot. Han fristet de første menneskene til å gjøre opprør mot Gud, og han ville friste Guds Sønn så Han ikke skulle fullføre sin frelsergjerning.


Videre taler Bibelen klart om synden, og om de konsekvenser synden fikk for hele menneskeslekten. Det var jo nettopp på grunn av synden at Jesus måtte dø en forbryters død på et kors !


Ser vi rundt oss i verden i dag, ser vi mye ondskap. Vi ser fattigdom og sult, krig og urettferdighet, naturkatastrofer og barn som lider, sykdom og død. I Bibelen står det at hele verden ligger i det onde ! Det er lett å være enig i det !


Hvor er Gud ? Hvorfor gjør Han ikke noe ? Slik spør mennesker som ikke kjenner Gud, straks en katastrofe eller ulykke inntreffer. Men Jesus stilte aldri slike spørsmål : Han sa tvert imot at det alltid vil finnes slik nød blant menneskene. De fattige har dere alltid hos dere, sa Han. Dere vil rammes av krig, hungersnød og jordskjelv, sa Han også. Ikke noe av dette bør overraske oss. At slike ting hender bekrefter bare at Jesus talte sant.


Gud er altså mye mer realistisk enn noen av oss våger å være, det ser vi i Bibelen. Men det er også en annen stor forskjell på oss og Bibelen. Mens vi stiller spørsmålene, så gir Bibelen svarene!


Vi skal ikke gi alle svarene nå, men bare peke på enting : Gud er kjærlighet ! La oss si det enda en gang : Gud er god ! Og det er ikke sant at Han ikke gjør noe. Han har allerede gjort alt som behøves for å redde deg og meg ! Vi kommer til å si mer om det senere.
Finnes det en Gud ?

Klart jeg tror på Gud, sier du kanskje. Det gjør jo de fleste. Men er du dermed ferdig med saken? For om han finnes, hva får det å si for deg? Får det deg ikke til å spørre : Hvem er denne Gud? Bryr han seg om meg? Kan jeg komme i kontakt med Ham? Har Han noe å gi meg, som ingen andre kan gi? Noe jeg trenger?


 Men kan jeg være sikker på at Gud finnes ? At mennesker til alle tider og i alle kulturer har spurt og spør etter Gud, er i seg selv et bevis på at Han finnes. Det er en urimelig tanke at så mange skulle spørre etter en som ikke finnes. I Bibelen kan vi lese forklaringen på at menneskene spør etter Gud. Der står det at Han har lagt evigheten ned i våre hjerter!


Det fantastiske skaperverket er også et sikkert bevis på at Gud finnes. Tenk bare på det endeløse universet. Ja, det er større enn tanken vår klarer å gripe. Milliarder av galakser, stjerner og planeter! Og avstander som vi ikke klarer å fatte. Og alt dette fungerer i nøyaktige baner, som få oss til å spørre : Hvem har planlagt dette så fullkomment?


Tenk så på mennesket. Er ikke menneskekroppen et under, med sine 50 milliarder levende celler? Om du får se noe som er ekstra vakkert eller genialt, spør du ikke straks : Hvem har laget dette? Er ikke det spørsmålet enda mer på sin plass når du oppdager hvor underfullt du selv er laget?! Som om ikke dette er nok! Du er mer enn bare en kropp! Du er også sjel og ånd. Din sjel har en vilje, tanker og følelser.


Finnes det andre bevis på Guds eksistens ? Du kan tenke på alle de som har erfart at Han finnes! De som har fått hjelp hos Ham og svar på sine bønner. Og så har vi Jesus Kristus, som levde her på jorden for 2000 år siden. Se på Hans rene liv og kraftige gjerninger ! Hør på Hans lære ! Og aller viktigst : Han stod opp igjen fra de døde !


Til sist : Bibelen er i seg selv et viktig bevis på at Gud finnes ! Hele historien vitner om hvordan denne boken har forvandlet menneskers liv og påvirket hele nasjoner ! Ja, hele vår norske kultur er preget av nettopp Bibelen !! Er det kanskje på tide at du finner ut litt mer om denne Gud, som så tydelig har bevist sin eksistens !?

Er livet på slump ?
Jeg vet ikke om du har tenkt så nøye over det, men var det helt tilfeldig at livet en dag oppstod på planeten jorden ? Og når menneskene engang ble til, var det bare et resultat av en tilfeldig utvikling, nærmest som et slumpetreff? Det at du selv lever, er det tilfeldig? Er livet ditt på slump ?

 Vi har hørt at vi er et resultat av en utvikling. Laverestående liv fødte noe høyerestående, og alt ble bedre og bedre, stadig mer utviklet. Men hvordan kan noe som er helt overlatt til seg selv bli bedre og bedre? I naturen finner vi ingen overgangsformer fra lavere til høyere former for liv. Det er det motsatte vi ser! Mutasjoner og forfall!

Tenk nøye gjennom dette : Du vet at du er et individ, en personlighet, et unikt menneske. Men kan en person fødes av det upersonlige? Kan det livløse føde liv?

Mange vil ha oss til å tro dette. Men om du nå tror at vi mennesker gjennom milliarder av år utviklet oss fra encellede amøber : Hvordan kunne det utvikle seg både en mann og en kvinne, til samme tid og på samme sted, og i gangavstand fra hverandre!? Var dette også tilfeldig? Og hvorfor har ikke det samme skjedd på naboplanetene, som er like gamle som jorden?

Det finnes et svar på alle disse spørsmålene. Livet oppstod ikke tilfeldig. Du lever ikke på slump, der flaks eller uflaks er det som avgjør hvor godt livet ditt skal bli. Du er skapt av en levende Gud, og du er skapt i Hans bilde! Du er et menneske med personlighet fordi du er skapt av en personlig Gud!

Kan det tenkes at denne Gud har en plan med det han har gjort? At det finnes en plan for ditt liv?

Artikkelserie av Kåre Hindenes
Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791