Fedrelandssanger

Eg ber for Norge

Trange fjordar, trauste fjell
Fiska torsk ein sommarkveld
Flagget vaiar vakkert akter
I raudt og kvitt og blått
Når eg midt i det ser korset
Må eg tenka; "Å, eg har det godt
Som kjenner Deg det minnar om.
Må Du velsigna landet vårt."

Kvite hus i trange smau
Nokre ungar hoppar tau
Byens hornmusikk har øving
Snart er det 17.mai
Når eg høyrer at dei spelar
"Gud signe vårt dyre fedreland"
minnar det meg om å be Deg
Gud, hald oss i Di store hand

Eg ber for Norge
Kjære Jesus, la det skina over Norge
La lys frå himmelen koma ned
Eg ber for Norge
Kjære Jesus, la det skina over Norge
Lys frå himmelen

Nådesol som smeltar hjerter
Så me kjenner kven Du er
Som tiner hender som vil bryta grenser ned
Så Dine barn kan saman prisa Deg
Som enno elskar Norge
Og ber for Norge....

Solveig Leithaug (1990)
Vi roper høyt hurra

Vi roper høyt hurra. Det gjør vi nå fordi det landet som vi har er så godt å leve i. La flagget vaie fritt i rødt og hvitt og blått, med korset der i midten er det kjempeflott!

Noen barn får aldri se hva frihet er, alltid er det krig og nød i landet der. Vi kan gi dem håpet om at de blir fri, tross alt lever de på samme jord som vi.

En gang var vi selv et land med krig og hat. Tidene var harde, mange manglet mat. Men vi hadde håpet: En dag blir vi fri, da skal vi bli kvitt all vold og tyranni.

Det er lett å miste friheten igjen, det er lett å glemme hva vi gav for den. Fortsatt må vi kjempe for å være fri, fri med alle barn på samme jord som vi.

Geir Hegerstrøm

Gud signe vårt dyre fedreland
Gud signe vårt dyre fedreland,
Og lat det som hagen bløma
Lat lysa din fred frå fjell til strand,
Og vinter for vårsol røma
Lat folket som brøder saman bu,
Som kristne det kan seg søma

Vårt heimland i mørke lenge låg,
Og vankunna ljoset gøymde
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde :
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
Me fåfengd på huset byggja
Vil Gud ikkje verja by og land
Kan vaktmann oss ikkje tryggja
Så vakta oss, Gud, så me kan bu
I heimen med fred og hyggja

No er det i Noreg atter dag
Med vårsol og song i skogen
Om sædet enn gror på ymist lag
Det brydder då etter plogen
Så signe då Gud det gode såd
Til groren ein gong er mogen

Elias Blix (1890)
Fagert er landet
Fagert er landet du oss gav,
Herre vår Gud og vår Fader
Fagert det stig av blåe hav,
Soli ho sprett og ho glader
Signar vårt land i nord og sud
Såleis di åsyn lyser, Gud,
Over vårt Noreg i nåde

Tidi ho renn som elv mot os
Fort skifter sumar med vetter
Fader, ver alltid Noregs los
Radt til dei seinaste ætter
Herre, vår Gud, vårt Noregs Gud,
Vara vårt land frå fjell til flud
Lær oss å gå dine vegar

Signa då, Gud, vårt folk og land
Signa vårt strev og vår møda
Signa kvar ærleg arbeidshand
Signa vår åker med grøda
Gud, utan deg, den vesle urt
veiknar og visnar, bleiknar bort
Ver du oss lyset og livet

Anders Hovden (1911,1914)
Ja, vi elsker

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem,
Furet, værbitt over vannet,
Med de tusen hjem.
Elsker, elsker det, og tenker
på vår far og mor,
Og den saganatt som senker
drømme på vår jord

Norske mann i hus og hytte,
Takk din store Gud !
Landet ville Han beskytte,
Skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
Mødrene har grett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem.
Furet, værbitt over vannet,
Med de tusen hjem !
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir.
Også vi når det blir krevet
For dets fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson (1859)
Det går et festtog gjennom landet!
Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge,
med hurrarop ifra syd og til nord.

Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.

Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.

Tekst: Grethe Myhre Skottene (2014)
Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss
Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æres-sange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
med far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.


Henrik Wergeland (1841)

17. mai er jeg så glad i
Syttende mai er jeg så glad i,
moro det er fra morgen til kveld
Da er det så du om vi er små du,
er vi med likevel.
Jeg roper hurra dagen så lang,
synger for Norge mangen en sang.
Og jeg, jeg kan du elske mitt land du,
det skal du se en gang.

Pent lite flagg du, fikk jeg i dag du,
flagg med en stang så lang og så ny.
Nå skal jeg springe, løfte og svinge
flagget mitt høyt mot sky!
Ser du den sløyfen som jeg har på,
den er så gild, så rød, hvit og blå.
Jeg bare venter mor snart meg henter,
så skal vi sammen gå.

Far skal bli med du, tenk, vi skal se du,
barna som går i rekker og rad.
Se flagg og faner i lange baner!
Å, du hvor jeg er glad!
Høre musikk, trommer og sang.
Å, den som kunne bli med en gang.
-Kanskje jeg får du lov neste år du,
da er jeg stor og lang!

Margrethe Munthe
Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791