Menighet
Velkommen til NB i Alvermarka (nord)
 MØTE-KALENDER
NOVEMBER-DESEMBER 2017

24.nov
26.nov
1.des
3.des
6.des
8.des
10.des
17.des
24.des

Link 8+
Møte. Terje Tofting. Blink/Vink.
Link 5+
Møte. Blink og Vink.
Bønn og lovsang hos Mjelstad.
Julefest for Link 8+
Møte. Matservering etterpå.
Julekonsert
Julegudstjeneste

19.30
11.00
18.30
11.00
19.00
19.00
11.00
17.00
15.00
Syrisk dag i Alvermarka
Det ble et annerledes møte på Nordhordland Bibelsenter søndag 7.mai, med fokus på Syria. Møtet ble avsluttet med et herlig måltid med syriske retter.
 Flere av våre syriske venner deltok på møtet denne formiddagen. Firas fortalte litt fra Syria og Damaskus, og viste bilder og videoklipp blant annet fra kirkelivet i landet. I Syria er 12% av befolkningen kristne, og de tilhører 13 forskjellige kirkesamfunn. Kristne fra de ulike menigheter har et godt samarbeid. Syria har en kristen historie, og det var utenfor Damaskus at apostelen Paulus møtte Jesus.
Yara fortalte litt om flukten fra Syria gjennom Russland og til Norge. Hun kom sammen med sin mor og sine to barn til Nord-Norge, men måtte vente en stund på sin mann, som da var i Østerrike. Hun takket Gud for at de nå endelig har fått seg et eget hjem i Knarvik, og gode norske venner. Selv om vi ser glade ut, er vi også triste inni oss når vi tenker på Syria og alt vi har forlatt der, sa hun.
 Fadel delte med oss om da Josef fikk beskjed fra Gud om å flykte med Maria og Jesusbarnet til Egypt, og det forferdelige som skjedde da kong Herodes befalte at de minste barna skulle drepes. Josef og hans familie fant trygghet i Egypt, og vendte senere tilbake til hjemlandet. Fadel sammenlignet denne historien med den han selv har opplevd. Også i Syria har mange barn mistet livet. Vi som har kommet til Norge er takknemlige for at vi har funnet trygghet for våre familier, sa han. Men et spørsmål vi ofte tenker på er om vi noen gang skal komme hjem til Syria. Han understreket hvor viktig det er å ta vare på våre familier, og at vi i alt er avhengige av Gud. Fadel avsluttet med en personlig bønn for det syriske folket.
 Amira tolket Firas og Fadel til norsk, mens Yara kom med sitt vitnesbyrd på norsk. Mange av syrerne sang også en arabisk sang for forsamlingen.
Før måltidet hadde Øyvind et herlig vitnesbyrd om hva Gud gjør blant ungdommer i Nordhordland.
 Våre syriske venner gjorde også en fantastisk jobb på kjøkkenet og serverte oss smakfylte syriske retter. Måltidet og fellesskapet ble et høydepunkt, og vi takker Gud for de mange som kommer til søndagsmøtene, som har blitt et møtested for mennesker fra ulike land og kulturer.
Bildene fra øverst til nederst: 1)Firas forteller om Syria. 2)Fadel taler. 3)Syrerne synger en arabisk sang. 4)Stor innsats på kjøkkenet. Fra venstre Liv, Jaklin, Leila, Yara og Fadi.
08/05/2017/Kåre
Fellesskap på Drømmegården
 Etter guds-tenesta 1. påske-dag reiste dei som ynskte det til Drømmegården på Hjelmås.
Der koste vi oss med mykje god mat og godt fellesskap. Alt i alt var det vel omlag 100 som var med til Drømmegården denne dagen. Her er nokre bilete frå samværet, tatt av Olav Sollid.

Bileta: Øvst: Mange var med då det var kahoot-konkurranse. I midten: Utanfor huset på Drømmegrården. Tre av våre syriske vener.
Nedst: Vertinna på Drømmegården, Tone Haaland (t.h.), saman med Unni Hindenes.

17/04/2017/Kåre
Lytt til radio PR
 RADIO PR er ein kristen nærradio som sender frå Knarvik. Arne Nordås leiar arbeidet, og er her fotografert i studio saman med Stig og Olav Sollid, som deltok i programmet sist fredag.

Radio PR sin sendeplan:
Mandag kl. 16:00 - 20:00
Onsdag kl. 16:00 - 18:00 og kl. 19:00 - 20:00
Fredag kl. 19:00 - 23:00
Laurdag kl. 13:00 - 16:00
Søndag kl. 10:00 - 11:00
Kvar andre og fjerde søndag i månaden kl. 11:00 - 12:30 Møteopptak

Slik finn du Radio PR på DAB-radioen:
- Sett radioen på DAB og søk (search).
- Når søket er ferdig, bla til det viser KRISTENR. Vel denne (trykk OK).
- Du får opp Kristenradio Vest i displayet, og no kan du høyre på Radio PR sine sendingar.
Fra våre vedtekter
Om alkohol og rusmidler

Dette er det Nordhordland Bibelsenter sine vedtekter sier om alkohol og rusmidler:
 • Menigheten vil fremme en rusfri livsstil blant menighetens medlemmer, og være en røst for dette i samfunnet.
 • Hver enkelt leder som innehar verv som innebærer forkynning og veiledning i åndelige spørsmål, skal være totalt avholdende fra rusmidler. Dette gjelder også i menighetens styre.

Fra vårt trosgrunnlag
Om ekteskapet
Det livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne er en ordning som er bestemt av Gud, der ektefellene skal leve sammen i trofasthet og kjærlighet. Dette ekteskapet er den gudgitte rammen for seksuallivet, en grunnpilar i samfunnet, og en ordning som gir trygghet for barna og familielivet. (1.Mos.1,27 1.Mos.2,24)

Fra Nordhordland Bibelsenter sitt trosgrunnlag.
Unge vitna om Jesus
Søndag 19.mars 2017 var det vitnemøte i Nordhordland Bibelsenter. Fleire unge stod fram og vitna om kva Jesus har gjort i deira liv. Det var ungdomane sjølv som hadde ansvar for dette møtet, og Johannes Knudsen leia samværet.

Det er ei spanande tid i kyrkjelyden no, der mange søkjer til gudsteneste kvar søndag. Mest på kvart møte er det nye menneske som kjem innom. I det siste er det mange unge som har vitna om at Gud har gjort noko nytt i deira liv.

På dette møtet var det fleire som kom fram og fortalte kva dei hadde opplevd, og nokon av oss måtte nok tørke nokre gledestårer når vi høyrde kva desse unge fortalde. Vi fekk høyre kva Link har betydd for dei, og kva dei har fått oppleve på dei to leirane som vart arrangert i Dyrkolbotn denne våren. Det var gripande vitnemål om kva Jesus har gjort i deira liv. Den som Jesus får setja fri vert verkeleg fri.

Møtet vart avslutta med at David Engebretsen tala om temaet GLEDE. Gleda i Herren er vår styrke! Ja, det er ei ny tid i kyrkjelyden no, og vi vil gjeva Gud all ære og takk! Vi trur at det som no hender er starten på noko større, og at Gud vil gjera store ting mellom oss. Det er mange her i Nordhordland som treng å få møta Jesus og verta kjent med han! La oss vera i bøn og forventning til vår store Gud og Frelsar, og vera viljuge til å verta leia av Han i tida framover. Jesus vil bruke oss i si teneste.

21/03/2017/Kåre
Fullsett Knarvik kyrkje
Knarvik kyrkje var fullsett med 780 menneske på fellesgudstenesta søndag 5.februar.

Dette var den årlege gudstenesta i regi av Leiarforum i Nordhordland, og aldri tidlegare har så mange møtt fram. Det vart ei rik stund saman, med lovsong, bøn og fellesskap, og forkynning av Guds ord. Gjestetalar i år var Stefan Salmonsson frå Sverige. Han talte om å møtast ved Jesu kross, og om kva som hende då Jesus døydde for oss der.
Gudstenesta vart leia av sokneprest Geir Øy og Cecilie Grøttveit. Barnekoret Tusenfryd frå Leiknes gledde oss med song.

Foto: http://knarvikkyrkje.no/
06/02/2017/Kåre
Fellesskap og syrisk mat
Søndag 28.august ble menigheten invitert på syrisk middag etter søndagsmøtet. Og det smakte nydelig.

Flyktningene fra Syria gjorde en stor innsats på kjøkkenet og laget mye god mat. Både menn og kvinner deltok i matlagingen. Noen av de norske var også med og fikk lære av syrerne.
Svært mange takket ja til å stanse igjen, selv om de da måtte vente mens maten ble laget. Ventetiden ble brukt til fellesskap med hverandre. Denne søndagen var det igjen nye mennesker på gudstjenesten, noe som har blitt det vanlige. Og stadig oftere kommer det også innvandrere til møtene. Da er det fint å ha god tid til å bli kjent med de nye.
Cirka 60 mennesker var med og spiste, og det ble nok mat til alle. Tusen takk til alle våre syriske venner, som gjorde en kjempeinnsats med å lage all den gode maten!

29/08/2016/Kåre
Viktig bok å lese:
Flukten fra Syria og Irak
Bli med inn i eit av dei største drama i vår tid
Til jul fekk eg boka "Flukten fra Syria og Irak" av Kari Fure, som er ei levande skildring av den alvorlege situasjonen i desse to landa i Midt-Austen. At eg sjølv skulle få treffa nokre av desse flyktningane, og verta kjent med dei, visste eg ikkje då. No har eg måtte ta fram boka på nytt.

"Flukten fra Syria og Irak" kom ut hausten 2015 på Lunde Forlag. Då eg las boka fekk eg grundigare kjennskap til bakgrunnen for det som har hendt i Irak og Syria, og krigen som har drive millionar på flukt. Boka skildrar særleg dei kristne sin situasjon. Å høyra om kva enkeltmenneske har opplevd gjer eit sterkt inntrykk.

På bønemøte vi har hatt i det siste, har Syria vore eit fast bøneemne. Og då vi kom i kontakt med syrarar, såg vi det som eit bønesvar. Mange i Nordhordland Bibelsenter har vorte kjent med flyktningane, og fleire har invitert dei heim til seg. Dermed vert det endå viktigare for oss å vita meir om deira bakgrunn, og kvifor dei har kome til Norge. Difor vil eg gjerne råda alle til å lesa Kari Fure si bok.

Sjå meir om boka her!
Forlaget der du kan tinga boka finn du her!
16/05/2016/Kåre Hindenes
Vårt arbeid idag
Her er en kortfattet oversikt over en del av menighetens arbeid i dag :
 • GRUNNSKOLE med 122 elever fra 1. til 10.klasse
 • LINK med fra 50-100 ungdommer som samles hver fredag
 • GUDSTJENESTE med fra 80-120 mennesker som samles hver søndag til lovsang, forkynnelse og fellesskap
 • VENNEGRUPPER for kvinner og menn
 • VENNEGRUPPER for jenter og gutter fra og med 13 år
 • UNGE VOKSNE GRUPPE for ungdommer fra 18 år ++
 • BLINK - som er vår søndagsskole for barn fra 4-9 år
 • VINK - søndagsskole for barn fra 10-12 år
 • SHARE MERCY - et bistandsarbeid som drives sammen med andre, og som i dag har en slumskole med 420 barn og et barnehjem med 18 jenter i India
 • SHARE MISSION - et misjonsarbeid som vi har sammen med andre menigheter, bl.a. i Asia
 • SAMARBEID med flere andre menigheter i Nordhordland gjennom Lederforum, Kvinneforum, fellesmøter og konfirmantarbeidet Tentro


Oppstartmøte med kafè
Fullsatt lokale i Alvermarka
Søndag 6.august hadde vi det første møtet etter sommeren, og mange hadde funnet veien til Alvermarka denne formiddagen. Dette var et møte med matservering, og det måtte bæres inn ekstra bord og stoler for å få plass til alle.

Thomas Knudsen ledet samværet på en god og varm måte, og Gunn Knudsen med team ledet lovsangen. Det er herlig å prise Jesus, og vi opplever virkelig den frihet som vi synger om.

Benjamin Engebretsen har deltatt på lovsangsskole i Redding i USA denne sommeren, og fortalte litt om dette. Han snakket blant annet om å være trofast i det Gud har kalt oss til, og om menigheten som vår familie.

Malin Knudsen har vært i Aten i Hellas i 10 dager, og hjulpet til i en stor flyktningeleir der. I leiren bor det 3000 mennesker, og mange av disse er barn. Hun delte med forsamlingen opplevelser fra disse dagene.

Gudstjenesten ble avsluttet med et måltid sammen, og praten gikk ivrig rundt bordene. Det var fint å starte opp igjen etter sommeren, og møte familien igjen, brødre og søstre i Kristus. Fint er det også å se at stadig nye mennesker finner veien til gudstjenestene. Vi har forventning til vår Far i Himmelen foran denne høsten, og gleder oss til fortsettelsen.

Bildet: Fullsatt lokale på høstens første gudstjeneste.

06/08/2017/Kåre
Grillfest i sommerregn
Søndag 4.juni hadde vi den årlige grillfesten i Nordhordland Bibelsenter. Selv i lett sommerregn koste folket seg med leker og konkurranser for små og store, før grillene ble tent.

Etter en times samling inne, med Guds ord og lovsang, samlet menigheten seg utendørs til ulike aktiviteter. I år var vi flere mennesker enn noen gang, og regnet så ikke ut til å sette noen demper på
stemningen. Selve grillingen og måltidet foregikk under taket på utsiden, og der kunne alle sitte tørt.

Dagen ble avsluttet med et kulturinnslag innendørs, der
syrerne ledet an i syrisk ringdans. Mange av de norske var med, og de satte tydeligvis pris på dette uvanlige innslaget.

Det er fint når mennesker fra
ulike kulturer kan uttrykke glede sammen,
og lære av hverandre.

05/06/2017/Kåre
Gud gir vekst
Søndag 14.mai ble 13 nye medlemmer ønsket velkommen som medlemmer i Nordhordland Bibelsenter. Det ble et herlig festmøte.

Denne vinteren og våren har vært en herlig tid i menigheten, med mange møtebesøkende, og stadig nye mennesker på søndagsmøtene.

Også blant ungdommene skjer det mye, og på fredag 12.mai var rundt 70 ungdommer i alder over 8.klasse samlet til Link. På flere områder opplever vi nå vekst, og dette takker vi Gud for. Det ble en gripende stund da pastorparet Tofting ønsket hele 13 nye mennesker velkommen som medlemmer i Nordhordland Bibelsenter.
Pastor Terje Tofting gav uttrykk for stor takknemlighet til Gud for det som nå skjer, og understreket at det bare er Gud som kan gi vekst. Også denne søndagen var møtesalen fullsatt, med mennesker fra ulike nasjoner og i alle aldre. Det var også barnevelsignelse, der en liten jente ble bedt for og velsignet.
Når vi ser tilbake på alt vi har fått oppleve den siste tiden, blir vi fylt av takknemlighet til Gud, som har gjort dette mulig. Og vi ser framover med stor forventning til vår store og mektige Frelser og Herre, Jesus Kristus! Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid! Derfor tror vi på fortsatt vekst.

Neste møte med opptak av nye medlemmer blir 18.juni, og de som ønsker å gå inn i menigheten kan melde fra til pastoren eller lederskapet.

Bildene: Øverst: Nye medlemmer blir bedt for. Nederst: Pastor Terje Tofting taler.

14/05/2017/Kåre
Ein vanleg søndag
19.febr. 2017: Ein søndag i Nordhordland Bibelsenter
Eg skal prøve å skildre litt av det som skjer i Nordhordland Bibelsenter ein heilt vanleg søndag. Det skal eg gjera ved hjelp av korte tekstar og små fotoglimt.

Då eg kjem fram til møtelokalet kl.09.30 denne dagen, har dei fyrste allereie kome på scena i møtelokalet. Det er ein og ein halv time til møtet skal starte, men
førebuingane er i gang. Snart er heile lovsongsteamet(2) på plass, og teknikarane(1) som skal styre lyden jobbar bak miksepulten - og
på scena - for at alt skal bli best
mogeleg.

Samtidig, kl.09.30, har ein buss kome til Godvik for å hente flyktningar til møtet. Bussen har
mange stopp undervegs for å ta med seg menneske som ynskjer å koma til gudstenesta. Derfor
må han starte tidleg frå Nordhordland for å vera i Godvik
kl.09.30 og i Alvermarka før kl.11.00.
Klokka 10.00 vert kaffikokaren(3) sett på. Det skal verta nok til 120 koppar kaffi. Samtidig kjem tolkeutstyret(4) på plass og skal ladast opp, slik at dei som treng tolking under møtet kan få det. Og på kjøkkenet vert det gjort
førebuingar til kyrkjekaffien(5), slik at det meste skal vera klart til etter møtet. Klokka 10.00 er også dei fyrste på plass for å be for møtet(6). I starten er vi 5, og nokre fleire kjem til etter kvart. Bønemøtet varer i tre kvarter. Samtidig med
bønemøtet øver lovsongsteamet. I dag er det ungdommane som har ansvaret for møtet og for lovsongen. Når dei har øvd ferdig samlar også dei seg for å be for møtet(7).

Og så kjem bussen(8) med mange
møtebesøkande frå ulike stader.
I siderommet til møtesalen vert det gjort klart for TV-overføring(9) til dei som ynskjer å vera der med små
 barn.

Dagens talar førebur tolken(10)
på det som han har tenkt å dele med forsamlinga denne føremiddagen.
 I døra står nokre ungdommar klare til å ta imot folket som kjem til gudstenesta. Dei helsar på små og store og ynskjer velkomen med eit smil(11).
Kl.11.00, eller litt over, startar gudstenesta. Fyrst er det lovsong, før det vert ynskt velkomen(12). Mange har møtt fram til guds-teneste, og salen er snart full(13).
Ein ungdom fortel om noko han har opplevd på ei konfirmasjonssamling tidlegare i veka. Forsamlinga gler
seg over det Gud gjer, og applauderar.
 Kunngjeringar og kollekt vert unnagjort tidleg i møtet, og snart
går barna til si samling,
kalla Blink(14). Dette er ein søndagsskule for barn frå 4 år til
4.klasse. Idag er dei cirka 20
barn og 4 vaksne leiarar. Dei større barna er med på gudstenesta, sidan den har ein ungdommeleg profil denne dagen. (Andre søndagar har barna frå 5.-7.klasse eit eige tilbod, kalla Vink.)

Før Guds ord vert forkynt, er det meir lovsong(15). Dei fleste i forsamlinga reiser seg under lovsongen. Forkynninga(16) varer omlag ein halv time. Bodskapen er
sentral om Guds kjærleik og Jesu kross. Vi elskar fordi Gud elska oss fyrst. Bak i salen sit ei syrisk kvinne og tolkar til arabisk(17).
Etter talen er det høve til forbøn, og nokre frå forsamlinga går fram og ynskjer å verta bedt for. Møtet
vert slutta av cirka kl.12.45. Men
dei fleste stoppar igjen til kyrkjekaffi(18), samtale, fellesskap og prat. Minst ein halv time vert brukt til dette, så det er ein viktig del av søndagsmøtet. Her vert folk kjent med kvarandre, og dei helsar gjerne på nye menneske som har kome innom.

Møtet er slutt, men framleis er det meir å gjera for dei som engasjerar seg i kyrkjelyden. No skal det ryddast, og bussen skal returnere med mange av dei møtebesøkande. Det er mange oppgåver som skal utførast kvar søndag, men folket står på og gjer det med glede. Tusen, tusen takk til alle! Vi takkar Gud for kvar og ein av dykk, og Han er den einaste som skal ha ære for alt det som vi no får oppleve. Gud er god! Og skulle du ynskja å verta ein medarbeidar, så er du velkomen til det!

Tekst til bileta finn du i den kursive teksten. (1 øvst, 18 nedst)

21/02/2017/Kåre
25 år i Alvermarka
No er det 25 år sidan kyrkjelyden Nytt Liv Misjonssenter kjøpte det tidlegare OK-matsenter i Alvermarka. Mesteparten av bygget hadde då stått tomt ei god stund. Berre det lokale postkontoret leigde lokale der, noko dei heldt fram med også etter at kyrkjelyden overtok bygget.

Det var hausten 1991 at den då 5 år gamle kyrkjelyden kjøpte eige bygg i Alvermarka. Etter det har bygget vorte påbygd to gongar, i 1993 og i 2010. I dag eig kyrkjelyden dessutan også det tidlegare Elektroservice-bygget, og tomten som bygga er plassert på.

Nordhordland Kristne Grunnskole vart etablert i 1999, og leigar lokale i kyrkjelyden sine bygg. Skulen har i dag både barne- og ungdomsskule, med meir enn 120 elevar. Frå 2008 har kyrkjelyden vore sjølvstendig, og fekk frå då namnet Nordhordland Bibelsenter. Terje Tofting er pastor i kyrkjelyden.

Etter 25 år i Alvermarka er kyrkjelyden no i vekst, og det kjem også mange til møta som ikkje er medlemar. I lokalet i Alvermarka er det fast gudsteneste kvar søndag føremiddag, og faste ungdomssamlingar (Link) kvar fredag kveld. Kyrkjelyden er dessutan engasjert i felleskristent arbeid i distriktet, og i misjons- og bistandsarbeid i andre nasjonar. Bistandsarbeidet vert kalla Share Mercy, og ein skule og barneheim i India er nokre av prosjekta som vert støtta.

Bileta over er frå sommaren 2009 og våren og sommaren 2010.

28/12/2016/Kåre
Barmhjertighet
"Gå du og gjør som han"
På et søndagsmøte nå i høst var temaet barmhjertighet. Det ble talt om den barmhjertige samaritan som Jesus forteller om i Lukasevangeliet kap.10,30-37.

I denne fortellingen leser vi først om en prest og en levitt som begge gikk forbi den sårede mannen ved veikanten. Hva hindret disse fra å hjelpe en "bror" i nød? Var det frykt? Likegyldighet? Travelhet? Fordommer? Eller andre grunner?

Så kom det en samaritan forbi. En fremmed. Han fikk inderlig medfølelse med mannen. Først gir han nødvendig FØRSTEHJELP ved å rense sårene og lindre smerten. Deretter sørger han for OPPFØLGING ved å ta mannen med til et herberge og gi ham pleie og omsorg. Men han strakk seg enda lenger. Han sørget for mannens videre UNDERHOLD ved å betale for hans opphold. Ja, han lover å komme tilbake for å se hvordan det har gått med den sårede, og da dekke resten av kostnadene!

Hvilken historie dette er! Fortalt for 2000 år siden av Mesteren selv. Og høyaktuell i vår tid! Denne samaritanen visste jo at jøder og samaritanere ikke var venner, eller hadde den samme tro. Men det stanset ham ikke fra å hjelpe et menneske i nød?

Vi kan undres over presten og levitten som ikke hjalp mannen som lå halvt død langs veien. Men hva med oss? Vi bor i et av verdens rikeste land. Et land som flere ganger er kåret til verdens beste land å bo i! Vi har virkelig mye å være takknemlige for. Skulle da ikke vi være det første til å strekke ut vår hånd til mennesker i nød? Til de som trenger vår hjelp og omsorg!

Jesus avsluttet sin fortelling med å si: "Gå du og gjør som han"! Kan det sies klarere? Jesus var ikke opptatt av å svare på hvem som er vår neste. Det kunne jo være et teologisk spørsmål vi kunne bruke mye tid på å diskutere. Han ber oss i stedet om å VÆRE en neste for de som trenger det! Da har vi ikke tid til diskusjoner. Da må vi handle! Da må vi gjøre noe! NÅ! Er du klar til å gå "en ekstra mil" for en som trenger deg?

Og til sist: Er menigheten et slikt herberge, der mennesker får kjærlighet, omsorg og pleie? Der sår leges og smerte lindres! Hvor hender er utstrakt med barmhjertighet! Et sted hvor mennesker får trøst og oppmuntring! Og fremfor alt: Hvor stadig flere får lære å kjenne Jesus Kristus, han som er den barmhjertige samaritan fremfor alle andre! Ingen kan lindre nød og lege sår som han!

27/10/2016/Kåre.
En sterk historie
Bli med i en vennegruppe!
Vår visjon
Her er en kortversjon av den visjonen som menigheten har: NORDHORDLAND BIBELSENTER VIL VÆRE.....
 • ET HJEM fylt med Jesu kjærlighet, med trygghet, omsorg, tillit og trøst
 • EN FRUKTBAR OASE hvor mennesker knyttes sammen og finner hvile, styrke og forfriskning
 • EN TRIVSELSPLASS for barn og unge, med et inkluderende miljø
 • ET VITNE om livet som Jesus gir, gjennom undervisning, forkynning, bønn og betjening
 • EN UTSTRAKT HÅND til nasjonene, gjennom evangelisering og sosialt arbeid
Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791