Bibelen
PAPYRUS
PAPYRUS
PERGAMENT
PERGAMENT
PAPIR
PAPIR
PC
PC

På denne siden vil vi ha stoff som gir deg en oversikt over Bibelens bøker, innhold, historie og så videre. Vi ønsker at stoffet her skal inspirere deg til å studere Guds ord. Stoffet vil bli presentert i korte og lettleste artikler. Vi anbefaler også siden "Gjennom Bibelen", som har blitt veldig populær. Se også de andre temaene som du finner i venstre marg (trykk på knappene!).

Bibeloversikt

Bibelen inneholder 66 bøker. 39 av disse er i Det Gamle Testamentet (GT) og 27 i Det Nye Testamentet (NT). Det kan være lettere å finne fram i Bibelen hvis du har en enkel oversikt over bøkene. En slik oversikt kan lages på forskjellige måter. Her er et eksempel :

Bibelens bøker: Inndeling
INNHOLD
DET GAMLE TESTAMENTE (GT): 39 BØKER
DET NYE TESTAMENTE (NT): 27 BØKER
HISTORIE
Historiske bøker (17)
4 evangelier og Apostlenes gjerninger (5)
ERFARING
Poesi og visdom (5)
Brev (21)
PROFETI
Profetiske bøker (17)
Johannes' åpenbaring (1)

Vi anbefaler Bibelselskapets nettsider, som inneholder Nettbibelen og mye interessant stoff om Bibelen. Du finner hjemmesiden her.

Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791